Händer

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse. Styrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på vår Youtubekanal.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr o m 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Kommunstyrelsens sammanträden 2020


5 februari

1 april

6 maj

3 juni

2 september

7 oktober

4 november

2 december

 

KONTAKT

Kommunstyrelse
Skicka e-post

Peter Karlsson (M)
Ordförande
Mobil: 073-067 60 88
Skicka e-post 

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Peter Karlsson (M)
Ordförande

Anders Hedeborg (S)
Första vice ordförande

Roland Sjödahl (C)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Frida Edholm (K)
Arne Sjöberg (M)
Jenny Bytander (S)
Bengt-O Petersson (K)
Gary Sparrborn (M)
Fabian Thun (S)
Dag Källman (V)
Thomas Strandberg (SD)

Ersättare
Kerstin Ramå (M)
Souha Almohamad (S)
Lars Murling (K)
Jan Sundström (M)
Ellen Lundström (C)
Bashar Abboud (S)
Jonas Lindholm (K)
Jane Råsten (S)
Eivor Folkesson (MP)
Gunilla Sjösten (KD)
Björn Sandberg (SD)