Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid.

Nämndens tjänstepersonstöd finns hos kultur- och utbildningsförvaltningen.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Protokoll från 2017 hittar du här. Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Sammanträden 2020

2020-01-27
2020-03-16
2020-04-20
2020-05-18
2020-06-15
2020-09-07
2020-10-19
2020-11-16
2020-12-14

KONTAKT

Kultur- och utbildningsnämnd
Skicka e-post

Göran Fältgren (S)
Ordförande
Telefon: 070-458 07 04
Skicka e-post

Katarina Andersson
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-152 01
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Göran Fältgren (S)
Ordförande

Eva Sparrborn (M)
Först vice ordförande

Bo Johansson (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lena Linde (K)
Annika Bodelius (MP)
Niklas Johansson(M)
Ida Olai (K)

Ersättare
Anncathrin Kristiansson (S)
Carl-William Franzén (M)
Gisela Tapper (K)
Fredrik Unger (S)
Ulf Vikström (KD)
Håkan Jacobsson (M)
Moa Bjärestrand (K)