Vuxenutbildning vård sjuksköterska äldre man

Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Protokoll från 2017 hittar du här.Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

 

Sammanträden 2020

2020-01-29
2020-03-18
2020-04-22
2020-05-20
2020-06-17

2020-09-09
2020-10-21
2020-11-18
2020-12-16

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Jane Råsten (S)
Ordförande
Skicka e-post

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-153 23
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Barbro Henricson (M)
Förste vice ordförande

Margit Berggren Silvheden (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lars Ekström (K)
Monya Axelsson (S)
Annica Johansson (M)
Kenneth Rydenlund (K)

Ersättare
Victoria Gustafsson (S)
Liselott Lejon (M)
Elena Ekman (K)
Tommy Kennberg (MP)
Gun Möller (V)
Kristina Carlsson (M)
Lars Murling (K)