Styrande dokument

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. I Vadstena kommuns författningssamling hittar du nämndernas reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv, lokala föreskrifter och styrdokument.

Nämndernas reglementen

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsområden styrs dels av kommunallagen och dels av regler som är antagna av kommunfullmäktige. Nämndens reglemente beskriver vilken verksamhet nämnden ska driva.

Bolagsordningar och ägardirektiv

För alla kommunala bolag finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Lokala föreskrifter

Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter inom vissa områden för den allmänna ordningen och säkerheten i kommunen t ex renhållning och avfallshantering.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter bestämmer vad olika tjänster kostar som t ex att ha sitt barn i kommunal förskola, att ha kommunalt vatten och avlopp och söka bygglov.

Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunens styrdokument anger kommunens förhållningssätt i olika frågor. De kan antingen vara politiskt beslutade eller beslutade av verksamheten.

Vadstena kommun genomför just nu ett arbete för att gå igenom alla styrdokument vilket innebär att dessa inte finns på vår webbplats. Är det något särskilt dokument du söker ber vi dig därför att kontakta medborgarservice.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Ändrat öppethållande inför pingsthelgen.
Fredag 29 maj öppet 8-12


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor