Sommarutställning 2019

Usla, svagsinte och rasande - men framför allt människor

2019 års sommarutställning består av ett konstverk i tre delar som tar sin utgångspunkt i Vadstena som vårdstad. Konstverket visas på Stora Torget i Vadstena.

Mitt ibland oss: en annan verklighet” — Skulptur — Göran Ahlberg

Intrång i utanförskapet” —  En fotografisk betraktelse — Anki Höglund

Möten över tiden med intagna och skötare på Vadstena hospital och Birgittas sjukhus genom unika fotografier från arkiven” — kollage — Jim Löfgren

Här kan du läsa mer om det du ser i utställningen.

 

Vadstena har en lång vårdtradition. Redan när staden växte fram i slutet av 1300-talet inrättades ett Helgeandshus. 1519 i år alltså för 500 år sedan grundade köpmannen Mårten Skinnare ett hospital för fattiga och pilgrimer nära klostret. Det blev grunden till Vadstena hospital, senare Birgittas sjukhus. Under 1700-talet började man skilja ut de psykiskt sjuka och successivt växte ett av Sveriges centrala mentalsjukhus fram. Det avvecklades till stor del under 1980-talet och idag finns bara Rättspsykiatriska regionkliniken kvar.

Mentalvården är en är en omistlig del av Vadstenas kulturarv och var under lång tid stadens största arbetsgivare. Vården påverkade stadsbilden och stadens invånare, såväl patienter som anställda och deras familjer. I stort sett alla i Vadstena hade någon relation till sjukhuset.