Bildkällor

FOTOGRAFIER/ARKIV

(FGV) Föreningen Gamla Vadstenas arkiv

(VHM) Hospitalsmuseet, samling förvaltas av Östergötlands museum

(ÖM) Östergötlands museums arkiv

(BS) Birgittas sjukhus arkiv på Landsarkivet och Regionarkivet

*Fotografier 1-6, 22 av bitr. hospitalsläkare August Wingstrand, ca 1898. ÖM

1-2. Wadstena asyl "Från promenadgårdarne" och fyra                        porträttbilder *

 1. Wadstena hospital "Mårtens Skinnares hus" *
 2. Wadstena hospital "Hospitalsbageriet" (Stora Dårhuset fr 1757) *
 3. "Hemtåget från höstfesten" *
 4. Wadstena asyl Dagrum avd. H *
 5. Birgittas sjukhus avd. i nunneklostret, före flytten 1951. Foto: Halvar Zettergren. VHM, ÖM
 6. De nya lokalerna i det s.k. Norra sjukhuset, 1951. Foto: Halvar Zettergren. VHM, ÖM
 7. Dagrum, Asylen, 1950-tal. BS, Sven-Ola Svensson, Landsarkivet
 8. Ronden går genom en rastgård i Asylen, 20 mars 1934. Foto från Erik Linder. FGV
 9. Vadstena hospital. Påskrift: "'Gamla hospitalet' före 1895" VHM, ÖM
 10. Kurs i arbetsterapi, Birgittas sjukhus, 1951. FGV
 11. Från de nya lokalerna i det s.k. Norra sjukhuset, klart 1951. Foto: H. Zettergren. VHM, ÖM
 12. Danskapellet med skötare och patienter. FGV
 13. Centralhospitalets anläggning med park utmärker nu Vadstena. Vadstena hospital. Litografi, 1861. KB, Wikimedia.
 14. Flygfoto över Birgittas sjukhus, Norra sjukhuset, 1965. AB Flygtrafik. ÖM
 15. Stora Växthuset, hospitalet. VHM, ÖM
 16. En av B-avdelningen övervakningssalar i juletid ca 1905. VHM, ÖM
 17. Skötare och sköterskor framför Asylen, omkring år 1917. Foto H Svensson och Co. Motala. FGV
 18. Hospitalsbyggnaden, östra sidan, före 1895 FGV
 19. Birgittas sjukhus i nunneklostret med den s.k. T-Paviljongen som revs år 1975. FGV
 20. Asylen för män, uppförd 1895, foto ca 1898, ÖM *
 21. Barn på Sjögatan, med transportspår till Asylen. FGV
 22. Skötare i sommarkostymer, Asylen, 1920-tal. FGV
 23. Tidigt gruppfoto med föreståndarinnan Hedvig Svanbeck, hospitalets kvinnliga avdelning, ca 1880-tal. FGV
 24. Sköterskor och läkare framför hospitalet i "nunneklostret", 1920-tal. Foto Hugo Svensson. FGV
 25. Kaffe och musikunderhållning i Östra Sjukhusets park sommaren 1980. Foto Vadstena Tidning. FGV
 26. Personal och en patient på Asylen, ca 1920-tal. FGV

  Journaler från BS/Vadstena hospitals arkiv på Landsarkivet, Vadstena och Regionarkivet, Linköping

  (Onumrerad) Personal från Vadstena hospital på bryggan vid Vättern, 1917 BS, Sven-Ola Svensson, Landsarkivet