Taxor och avgifter

Varje år fastställer kommunfullmäktige vilka taxor och avgifter som ska gälla.