Lättläst: Droger och missbruk

Om du dricker för mycket alkohol
kan kommunen hjälpa dig att sluta.

Du kan också be kommunen om hjälp
om någon du känner
dricker för mycket alkohol.

Du kan också få hjälp att
sluta använda narkotika.

Du kan komma till kommunen och
prata och få hjälp och stöd.

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunen.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Råd och stöd Beroendemottagningen
Behandlare
Åsa Hörbäck
Telefon: 0143-150 97
Mobil: 070-312 10 06
Skicka e-post