Lättläst: Färdtjänst

Om du har ett funktionshinder
och har svårt att gå kan du få färdtjänst.

Färdtjänst är en taxi som kör dig dit du ska åka,
till exempel till ditt arbete.

Parkeringstillstånd

Om du har svårt att gå och ta dig till och från
din bil kan du få ett parkeringstillstånd.
Då får du parkera din bil på ställen du annars
inte får använda.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen