Lättläst: Funktionshinder

Om du har ett funktionshinder 
kan du få hjälp av Vadstena kommun.

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avgör vem
som har rätt att få hjälp.

Hjälpen kan vara att få en särskild
bostad eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med att göra
saker på din fritid.

I Vadstena finns flera olika boenden
för dig som är funktionshindrad.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen