Lättläst: Våld i hemmet

Om det är bråttom och du är i nöd ska du alltid ringa telefonnummer 112.

Om du har blivit slagen eller hotad i
ditt eget hem kan du få hjälp av kommunen.
Ring kommunen och be att få prata med en
socialsekreterare.

Om någon slår ett barn ringer du telefon 112.

Är du kvinna?

Kvinnojouren hjälper kvinnor som har
blivit slagna och behöver hjälp.
På Kvinnojouren arbetar kvinnor
som vill hjälpa andra kvinnor.

Ring till Kvinnojouren i Motala på
telefonnummer 0141-512 00.

Om du är kvinna och behöver prata
med en annan kvinna kan du ringa till
Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.

Är du man?

Om du är man och har blivit slagen
eller själv använt våld kan du få hjälp
hos mansmottagningen.

Är du barn?

BRIS är barnens hjälptelefon.
Du kan ringa till BRIS
om du vill ha någon vuxen att
prata med om svåra saker.

Telefonnumret till BRIS är 116 111.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen