Lättläst: Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer är med i kommunfullmäktige.

Det parti som får flest röster får ha
flest politiker i kommunfullmäktige.
De bestämmer hur skattepengarna används.

Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden.
Alla får komma och lyssna på mötena.
I kommunfullmäktige i Vadstena finns 35 politiker.
De kommer från olika partier.

KONTAKT

Kontaktpersoner

Arne Sjöberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post till Arne Sjöberg

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post till Christina Andersson