Miljö- och hälsoskydd

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att värna kommuninvånarnas hälsa och miljön i Vadstena kommun, både idag och för kommande generationer.

Miljöavdelningens handläggare arbetar med den operativa tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Det innefattar tillsyn och prövning av bland annat industrier, lantbruk, avlopp, avfall, förorenade områden, skolor, hygienlokaler och livsmedelskontroll.

Miljöavdelningens roll är att tolka lagstiftningarna så att miljö- och hälsonyttan samt livsmedelssäkerheten vägs mot ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet. Vi företräder en myndighet, vilket innebär en skyldighet att ingripa mot överträdelser. Vi ska även hjälpa privatpersoner och företag med råd och information.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor

Miljö- och hälsoskyddsenheten deltar i Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, som är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och Länsstyrelsen.