Återvinning sopor miljö

Avfall & återvinning

Motala kommun sköter drift och underhåll av kommunalt avfall och återvinning i Motala och Vadstena kommun.

Vatten- och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.

Läs mer om återvinning & avfall på Motalas hemsida.

Avfallsplan

Renhållningsordningen består av avfallsplan, föreskrifter för behandling av avfall och miljöbedömning. Den gäller för både Motala och Vadstena kommuner eftersom vi har en gemensam vatten- och avfallsnämnd. Här kan du ta del av alla dokument.

Sophämtning

Alla som äger ett hus måste betala en fast och en rörlig avgift för återvinning och avfall. Den rörliga avgiften kan du själv påverka genom ditt val av sophämtning. Bor du i lägenhet kontaktar du din fastighetsägare vid frågor.
När sophämtning sker hos berörda fastighetsägare beror på hur du har bestämt med kommunen (i detta fall Motala kommun), men i regel så sker sophämtningen varannan vecka.

Gröna påsen

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. I Vadstena har vi gröna påsar för matrester. Där slänger du fruktskal, kaffesump och andra matrester. Läs mer om gröna påsen

Lägg den gröna påsen i soptunnan bland de andra soppåsarna. Matresterna omvandlas sedan till biogas.

Vadstena återvinningscentral - tider med mera

Läs mer om Vadstena återvinningscentral!

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna i Vadstena kommun där du kan slänga papper, plast, metall, glas samt batterier/glödlampor hanteras av Förpacknings- & tidningsinsamling AB. Gå in här för att hitta en återvinningsstation nära dig.

Kontakt

Renhållningen i Motala
Besöksadress: Tuddarp 26
Telefon: 0141-22 51 51
Skicka e-post

Öppet:
Måndag-fredag
7.30-16.00

Vadstena återvinningscentral
Besöksadress: Tegellöten 107
(vid fjärrvärmeverket)
Telefon: 0141-22 51 51
Skicka e-post

Öppet:
Måndag kl 11-18
Onsdag kl 11-18
Lördag kl 9-14
Återvinningscentralen är öppen helgfria dagar utom påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.