Ko kossa närbild lantbruk landsbygd

Djurhållning & djurskydd

Den 1 januari 2009 tog länsstyrelsen över ansvaret för kontroll enligt djurskyddslagen samt kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen.

För miljöfrågorna och tillsynsansvaret inom miljöbalkens område är det kommunens samhällsbyggnadsnämnd som är avsvarig. Ytterligare information hittar du under rubrikerna miljö och hälsa.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Enligt Vadstena kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön ska du ansöka om tillstånd till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun om du vill hålla till exempel orm eller vissa andra djur inom detaljplanelagt område.

De djur som omfattas av tillståndsplikten inom detaljplanelagt område är:

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin

  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  • Orm

Djurskydd

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut eller om det gäller att djur misshandlas ska du kontakta polisen i stället.

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap. Du kan läsa mer om djurskydd på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor