Råkor djur fåglar fågelbo

Störande djur

Under våren och sommaren får vi en del samtal om störande fåglar, till exempel kajor och råkor. En del upplever att fåglarna är ett problem på grund av att de skräpar ner och är högljudda och vill att kommunen ska göra något åt det.

Fåglar

Om miljöavdelningen bedömer att fåglarna är en olägenhet kan vi besluta om åtgärder. Enligt miljöbalken anses dock vilda fåglar på allmänna platser och i bostadsområden normalt inte vara en olägenhet.

Många som ringer till oss vädjar om att kommunen ska skjuta av fåglar. Skyddsjakt är en kortsiktig lösning eftersom flocken kontinuerligt fylls på med nya individer. Om fåglarna upplever ett hot flyttar de på sig, men är snart tillbaka igen. Råkan är dessutom en fridlyst fågel och skyddsjakt kräver därför särskilt tillstånd.

Även om fåglarna inte är en olägenhet i miljöbalkens mening kan de upplevas som störande. Ansvaret för att förhindra eventuella hälsorisker på allmän plats ligger hos samhällsbyggnadsnämnden. I bostadsområden är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig. Exempel på åtgärder du kan vidta är att täcka över skorstenar och håligheter på hustak, rensa bort gamla bon, fästa trådar på populära sittplatser samt beskära eller ta ner träd. Det kanske viktigaste ansvaret ligger dock hos oss medborgare. Om alla hjälps åt att sköta komposter och soptunnor och låter bli att lägga ut mat så får fåglarna svårare att hitta föda i stan.


Grävlingar

Grävlingar kan ställa till stora problem för fastighetsägare då de bland annat kan orsaka skador på hus om de gräver sina gryt under dem.

Grävlingar klassas dock inte som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren är därför själv ansvarig för att vidta åtgärder mot grävlingar.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om grävlingar och hur du som fastighetsägare kan gå tillväga för att bli av med dem på din fastighet. www.naturvardsverket.se


Katter, hundar och övriga djur

Miljöavdelningen får ibland telefonsamtal rörande frågor och klagomål gällande djur av olika slag. De flesta av samtalen leder inte till någon åtgärd från miljöavdelningens sida då det ofta inte rör sig om någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är skillnad mellan att känna sig störd av en företeelse och att en olägenhet föreligger. En olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalkens lagstiftning en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning har en negativ påverka hälsan. Störningen ska inte heller vara ringa eller tillfällig.

Det finns flertalet rättsfall som visar på att katter får röra sig fritt utomhus, även på andra fastigheter än ägarens. Miljöbalken är sällan tillämplig vid enstaka lösspringande katter.

Som djurägare har du ansvar för ditt djur. Detta innebär att du ska se till att ditt/dina djur inte stör grannar eller omgivningen i övrigt.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor