Vallmo spindel grön äng växa nät samarbete spidelväv

Hälsoskydd

Hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga.

Samhällsbyggnadsnämndens hälsoskyddsarbete omfattar exempelvis tillsyn av enskilda avlopp, hygienlokaler för fotvård och undervisningslokaler.

I arbetet ingår också handläggning av tillståndsansökningar och anmälningar gällande exempelvis enskilda avlopp, värmepumpsanläggningar, hygienlokaler och undervisningslokaler.

Kontakta oss om du har frågor eller klagomål när det gäller bostad och hälsa, eller om du funderar på att starta en ny verksamhet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor