Strandbad

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet för att undvika eventuella risker som kan vara fara för hälsan. Miljöavdelningen utför tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

I tillsynen ingår bland annat kontroll av hygieniska förhållanden på badplatserna, till exempel städning av omklädningsrum och toaletter. Tillsynen på bassängbaden innebär främst kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll. För tillsyn av strandbaden i Vadstena kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden genom miljöavdelningen.

Miljöavdelningen tar stickprov på badvattnet under sommarsäsongen.

På nationell nivå är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet för strandbaden.

Badvattenresultat publiceras

Återkommande under badsäsongen tas vattenprover vid strandbaden i kommunen. Provsvaren publiceras på Havs- och vattenmyndighetens websida, badplatsen. Där syns bland annat uppgifter om vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid strandbaden i alla Sveriges kommuner. Där finns även resultat från tidigare år.

Badplatsen

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Ändrat öppethållande inför pingsthelgen.
Fredag 29 maj öppet 8-12


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor