Kemikalier farligt skylt mur

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat spillolja, oljefilter, bekämpningsmedelsrester, kemikalierester, lysrör och batterier. Uppgifter om avfallet räknas som farligt avfall eller ej finns angivet i Avfallsförordning (2011:927).

Olika sorters farligt avfall får inte blandas med varandra eller med annat avfall eller material, utan ska förvaras var för sig i täta behållare som är märkta. Förvaringen ska ske i ett tätt utrymme utan golvbrunnar/avlopp.

Företag och andra verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall. För detta måste en transportör som innehar ett tillstånd från Länsstyrelsen att frakta farligt avfall anlitas. Det farliga avfallet måste sedan lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling.

Undantag från kravet på tillstånd för transport finns för vissa typer och mängder av farligt avfall om det uppkommer i den egna yrkesmässiga verksamheten. De får transporteras av verksamhetsägaren själv om en anmälan har skickats till Länsstyrelsen. Anmälan ska vara skriftlig och gäller i fem år, blankett kan beställas från Länsstyrelsen eller hämtas från deras webbplats.

Återvinningscentralen och återvinningsstationerna är endast till för hushållens avfall, dock kan företag få lämna vissa avfallsslag som omfattas av producentansvaret. För att vara säker på vad som får lämnas och var kan ni kontakta renhållningen i Motala.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor