Omberg Vättern grönt

Allemansrätten och naturskydd

Allemansrätten tryggar och ser till att alla får använda sig av naturen. Huvudregeln för allemansrätten är "inte störa – inte förstöra" men osäkerheten om vad allemansrätten verkligen innebär kan vara stor.

Allemansrätten

När du till exempel tar en promenad, plockar bär eller badar använder du dig av allemansrätten. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste också ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Naturvårdsverket har mycket bra information om vad som är tillåtet och inte tillåtet gällande allemansrätten på deras webbplats.

Naturskydd

Enligt miljöbalken har naturen ett egenvärde och människan har ett ansvar för att bevara naturen. I ansvaret ingår det bland annat att skydda värdefull natur från exploatering och andra ingrepp.

Det finns många olika sätt att skydda naturen på:

- Natur- och kulturreservat

- Riksintressen

- Natura 2000-områden

- Djur- och växtskyddsområden

- Biotopskyddsområden

- Naturminne

- Strandskyddsområde

- Fridlysta växter och djur

I Vadstena kommun finns sex naturreservat, Hagebyhöga, Kastad kulle torräng, Ombergsliden, Ostmossen, Motalabuktens öreservat och Tåkern. Dessutom finns det ett skogligt biotopskyddsomåde samt tre naturminnen.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har mycket information om skyddad natur på sin webbplats. Där kan du bland annat hitta information och bilder från Vadstena kommuns naturreservat.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor