Vatten & avlopp

Det viktigaste livsmedlet på jorden är vatten som är en förutsättning för allt liv. Var kommer ditt dricksvatten ifrån och vart går det avloppsvatten som kommer från de aktiviteter du gör under dagen?

Vatten och Avfall i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommun. Vatten – och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Motala kommun

Telefon felanmälningar (kl 7-16): 0141-22 51 34
Telefon faktura och vattenmätare: 0141-22 51 51
Telefon jourtid:  011-14 96 40
Besöksadress: Drottninggatan 2

Öppet:
Januari - Maj och September - December
Måndag - torsdag 07:30 - 16:30
Fredag 07:30 - 15:30
(Begränsad tillgänglighet under lunch 12:00 - 13:00.)  
 
Juni - Augusti
Måndag - torsdag 07:30 - 16:00
Fredag 07:30 - 15:30
(Begränsad tillgänglighet under lunch 12:00 - 13:00.)