Vatten och avlopp

Vatten och Avfall i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommun. Vatten – och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.

Här kan du läsa de allmänna bestämmelserna för användande av Vadstena
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Motala kommun

Telefon felanmälningar (kl 7-16): 0141-22 51 34
Telefon faktura och vattenmätare: 0141-22 51 51
Telefon jourtid:  011-14 96 40
Besöksadress: Drottninggatan 2

Öppet:
Januari - Maj och September - December
Måndag - torsdag 07:30 - 16:30
Fredag 07:30 - 15:30
(Begränsad tillgänglighet under lunch 12:00 - 13:00.)  
 
Juni - Augusti
Måndag - torsdag 07:30 - 16:00
Fredag 07:30 - 15:30
(Begränsad tillgänglighet under lunch 12:00 - 13:00.)