Näringslivsservice

Vadstena Turism & Näringsliv AB är en väg in i kommunen i frågor som rör turism, näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och gemensam platsmarknadsföring.

Vi samverkar med externa företagsstödjande organisationer och lotsar vidare utifrån företagarens utmaningar och behov.

Lokalt leder vi processer och nätverk samt arrangerar mötesplatser för näringslivet och kommunen.

 

KONTAKT

Vadstena Turism & Näringsliv AB
Huvudkontor:
Klosterledsgatan 35

VD/Näringslivschef
Jessica Hallros
Telefon: 0143-153 30
Skicka e-post

Vadstena InfoCenter
Besöksadress:
Storgatan 28
Telefon: 0143-315 70
Skicka e-post

Centrumsamordnare
Mats Manfredsson
Telefon: 0143-153 20
Skicka e-post