tobak cigaretter rökning

Försäljning av folköl, tobak och läkemedel

För att få sälja folköl, tobak och läkemedel finns särskilda regler.

Försäljning av folköl

Alkohollagen styr hur försäljning av öl och folköl får gå till. Syftet med reglerna är att begränsa den skadliga alkoholkonsumtionen. För servering och försäljning av öl krävs inte något tillstånd, men vissa krav måste vara uppfyllda:

  • Lokalen måste vara godkänd för som livsmedelslokal
  • Försäljning av matvaror/servering av mat måste ske i samband med försäljning av öl
  • Anmälan om försäljning av öl ska göras till kommunen senast när verksamheten startar 
  • En plan för egen tillsyn av försäljningen/serveringen ska redovisas till kommunen
  • Personalen har ett personligt straffansvar om öl säljs till personer under 18 år

Kommunen tar ut en avgift motsvarande 1 000 kr för tillsyn av verksamhet som bedriver anmälningspliktig servering av eller försäljning av öl.

Försäljning av tobak

Försäljning av tobaksvaror till konsument ska anmälas till den kommun där försäljningen sker. Anmälan måste göras innan försäljning påbörjas.

Kommunen tar ut en avgift motsvarande 600 kr för tillsyn av verksamhet som bedriver försäljning av tobaksvaror.

Försäljning av receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel får ske i andra verksamheter än apoteket men innan försäljning startar ska det anmälas till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten och det är kommunen som har tillsynen på att regelverket följs. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha en plan för egenkontroll. Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år och som försäljare måste man kunna hänvisa till farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1 600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en avgift motsvarande 600 kr per år för tillsyn av läkemedelsförsäljning.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Vecka 28-31 håller vi lunchstängt kl.12-13.


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor