Direktupphandling

Vid mindre upphandlingar där värdet är relativt lågt, eller där synnerliga skäl finns, får upphandlaren göra en direktupphandling, vilket kan liknas vid att handla ”över disk”. Då kan upphandlaren vända sig till vilken leverantör som helst.

I sådana fall skulle ett normalt anbudsförfarande innebära alldeles för höga administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek. Direktupphandlingar får endast avse enstaka upphandlingar under ett år.

Lågt värde

Fasta direktupphandlingsgränser är fastställt i Lagen om offentlig upphandling, och är för närvarande 505.800 kronor. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas. Det är den beställaren som är skyldig att kontrollera om kommunens inköpsbehov (sammanlagda avtalsvärde) överstiger direktupphandlingsgränsen. Det är dokumentationskrav för belopp över 100.000 kronor.

Formkrav

Med anledning av att det inte finns några krav på annonsering vid direktupphandling väljer den upphandlande myndigheten själv ut ett antal leverantörer på marknaden. Leverantören bör marknadsföra sitt företag och göra sig synlig för kommunen.

Valet av leverantör kan ske såväl muntligt som skriftligt. En upphandlande myndighet kan exempelvis skicka ut offertförfrågningar till de utvalda leverantörerna, som i sin tur inkommer med en offert.

KONTAKT

Inköpssamverkan
Stefan Johansson
Upphandlingschef
Telefon: 0141-22 55 51
Skicka e-post