Upphandlingsprocessen

En offentlig upphandling inleds med en identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses.

Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller i marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen. Om behovet täcks av befintliga ramavtal så ska inköp göras från dessa leverantörer.

Därefter planeras upphandlingen och en beräkning av kontraktets totala värde ska göras. Beräkningen av värdet syftar till att fastställa hur kontraktets totala värde förhåller sig till de så kallade tröskelvärdena, som avgör vilka regler som ska tillämpas.

KONTAKT

Inköpssamverkan
Stefan Johansson
Upphandlingschef
Telefon: 0141-22 55 51
Skicka e-post