Vad är en offentlig upphandling?

Som medlem i EU måste Sverige, och därmed Vadstena kommun, även följa EU:s direktiv för upphandlingar.

Det finns ett antal upphandlingsförfaranden som används beroende på dels vilket värde avtalet har och dels vad det är som ska upphandlas. Alla inköp inom kommuner och landsting skall föregås av en offentlig upphandling som följer reglerna för den offentliga inköpsprocessen. Samma regler gäller även för stat och offentliga bolag.

 • Reglerna talar om hur det ska gå till när offentliga aktörer köper in varor, tjänster och byggentreprenader.
 • Reglerna går ut på att garantera leverantörer inom EU-länderna konkurrens på lika villkor.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på direktiv från EU och föreskriver olika förfaringssätt vid upphandling, beroende på värdet av kontraktet och i viss mån på vad som köps. Syftet är att alla inköp och upphandlingar ska genomföras på ett affärsmässigt sätt som stimulerar konkurrens.

Handläggningen präglas av:

 • saklighet och objektivitet
 • att alla anbudsgivare behandlas lika
 • att uppgörelser genomförs på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös upphandlare upprätthålls.

Vilka lagar och regelverk styr upphandlingar och inköp?

Det finns många lagar och förordningar att ta hänsyn till vid offentlig upphandling.
Här följer de viktigaste regelverken som stödjer upphandlingsprocessen:

 • Lagen om offentlig upphandling
 • Konkurrenslagen
 • Sekretesslagen
 • Avtalslagen
 • Regler för direktupphandling
 • Upphandlingspolicy
KONTAKT

Inköpssamverkan
Stefan Johansson
Upphandlingschef
Telefon: 0141-22 55 51
Skicka e-post