övre Storgatans butiker

Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB har fått kommunens uppdrag att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Syftet är att långsiktigt bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten. Bolaget är också huvudman för Vadstena InfoCenter och kommunens turistinformation.

Organisation och mål

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter
Desirée Forsén (S), ordförande
Gary Sparrborn (M), 1. vice ordförande
Stefan Båverud (K), 2. vice ordförande
Johan Liljefors (MP), ledamot
Anders Agnemar (C), ledamot

Ersättare
Bob Råsten (S)
Niklas Johansson (M)
Linda Staaf (K)
Camilla Egberth (S)
Ingvar Frid (V)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv

 

KONTAKT

Vadstena Turism & Näringsliv AB
Huvudkontor:
Klosterledsgatan 35

Besök förbokas

VD/Näringslivschef
Jessica Hallros
Telefon: 0143-153 30
Skicka e-post