X

Årligt brev till ställföreträdare

Publicerad 2019-12-12

Här kommer det årliga brevet från Överförmyndarkansliet Motala kommun. Brevet innehåller information till dig som är ställföreträdare i Vadstena kommun.

Överförmyndarkansliet vill samtidigt tacka er för den fantastiska insats ni gör för våra medmänniskor. 

God Jul och Gott Nytt År!