möte sammanträde process

Åter till full styrka på politiska sammanträden

Höstens politiska sammanträden är igång igen. Under våren genomfördes de med reducerat antal ledamöter, men nu kommer de att ske med fulltaligt antal igen, men i mer corona-anpassade lokaler.

I våras tecknade alla partier i Vadstena en överenskommelse om att genomföra de politiska sammanträdena med ett reducerat antal ledamöter. Detta för att minska risken för smittspridning av covid-19.  Ledamöter och ersättare i riskgrupper rekommenderades också att avstå från att delta i sammanträden.

Partierna har nu efter sommaren enats om att upphäva denna överenskommelse och återgå till ordinarie bemanning på sammanträdena i höst. Möten kommer alltså att ske fysiskt och med fulltaligt antal ledamöter, men för att kunna genomföra dem på ett säkert sätt används andra, större lokaler. Nämnderna inklusive kommunstyrelsen kommer i första hand att sammanträda i Medborgarsalen i Rödtornet, medan kommunfullmäktige kommer att sammanträda i aulan på Petrus Magniskolan.

Nya sätt att hantera detta

Kommunstyrelsens förvaltning, som har i uppdrag att skapa hållbara förutsättningar för genomförandet av hela den politiska processen, gör bedömningen att det genom att använda större och rymligare lokaler går att smittskyddssäkra sammanträdena trots att de nu ska ske med full styrka.

-Det här är ingen enkel fråga. Kampen mot Covid-19 kommer att pågå under en lång tid framöver och det måste vi naturligtvis förhålla oss till genom att arbeta på ett säkert och ansvarfsullt sätt, men vi måste samtidigt värna demokratins grundprinciper, säger Martin Berry, biträdande kommundirektör och fortsätter

-Kommunen stödjer Folkhälsomyndighetens  och regeringens rekommendationer och förordningar fullt ut. Förtroendevalda som ingår i någon av de identifierade riskgrupperna för Covid-19 kommer därför även fortsättningsvis att uppmanas till att ta stort eget ansvar för att bidra till minskad smittspridning.

Utreder bättre möjligheter för sammanträden på distans

Under hösten kommer kommunen också att ytterligare utreda möjligheterna för de förtroendevalda att delta och vara beslutsföra genom sammanträden på distans.

- I dagsläget finns inte den formella strukturen på plats för det, men besluten kommer att fattas i oktober, säger Martin Berry.

Datum för höstens politiska sammanträden

Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden, även om det kan vara värt att överväga det en extra gång i dessa coronatider. Du kan istället ta del av kortare sammanfattningar av de politiska sammanträdena via vår webbplats eller via vår Youtubekanal.