Besöksförbud på alla boenden för äldre och funktionsnedsatta

Enligt Folkhälsomyndigheten är personer i hög ålder, i kombination med underliggande sjukdomar, de som löper störst risk för att få svåra komplikationer om de blir smittade av covid-19. Dessa riskgrupper återfinns inom kommunens boenden för äldre och funktionsnedsatta, som nu får besöksförbud tillsvidare.

Gruppen äldre och sjuka hör till de som löper störst risk att drabbas av komplikationer om de utsätts för smitta av covid-19. Trots detta och trots boendenas upprepade uppmaningar till anhöriga om att de ska avstå kommer fortsatt många för att göra besök.

– Vi har sedan en tid tillbaka skyltat på entréerna till våra verksamheter och uppmanat anhöriga  att avstå alla besök som inte är absolut nödvändiga, men vi ser fortfarande ett stort antal besökare på våra boenden, säger Desirée Svanberg, kommunens socialchef.

– Som en ytterligare försiktighetsåtgärd inför vi nu därför besöksförbud, säger Desirée. Vi måste göra den här tydliga avgränsningen för att skydda våra mest utsatta grupper. För vissa i riskgruppen kan det handla om ren livsfara om de skulle bli smittade av det nya coronaviruset. Hjälp oss att skydda dem, respektera besöksförbudet, vädjar Desirée.

Förbudet gäller tillsvidare.