pratbubbla

Två nya detaljplaneförslag är ute på samråd

Samråd om detaljplaneförslag för ny vårdcentral inom Lekbrodern 2 m.fl. samt nya bostäder inom del av Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat förslag till två detaljplaner som ställs ut på samråd under tiden 12 augusti - 6 september 2019

 

DETALJPLAN FÖR FLERBOSTADSHUS INOM DEL AV VADSTENA 4:44, ÖSTER OM TYCKLINGEVÄGEN
Planområdet ligger vid Vadstenas norra infart från Motala, cirka 1 500 m från centrum och cirka 700 m från Vättern. Området gränsar i söder till Klosterledsgatan, i väster av Tycklingevägen och befintligt bostadsområde väster därom och i norr och öster till återstående del av samma fastighet, vilken utgör åkermark.

Läs mer om planförslaget här.

 

DETALJPLAN FÖR NY VÅRDCENTRAL INOM FASTIGHETEN LEKBRODERN 2 M.FL.
Planområdet ligger inom Birgittaområdet, Vadstenas tidigare sjukhusområde, cirka 900 m från centrum och cirka 300 m från Vättern.

Läs mer om planförslaget här.