östögtautmaningen

Publicerad 2019-09-23

Vadstena har, liksom flera andra av våra grannkommuner, antagit den nationella utmaningen om ett fossilfritt Sverige år 2030. Det innebär att vi förbundit oss att gå över till fossilfria drivmedel för att kunna minska utsläppen av koldioxid med 70 procent till år 2030. Men hur ska det gå till och var börja?

Östgötautmaningen-Fossilfria transporter i offentlig verksamhet är ett event som organiseras av Energikontoret i samarbete med bland andra Region Östergötland och Östergötlands bilhandel  Det turnernar under hösten runt till de östgötakommuner som antagit Transportutmaningen. Syftet är att minska osäkerheten kring hur elfordon fungerar och öka kännedomen om hur de kan användas i olika kommunala verksamheter.

-Elfordon kommer helt klart att utgöra en viktig del i omställningen till fossifria transporter, och det känns jättekul att vi fått möjlighet att genom det här eventet lära oss mer om eldrivna fordon och de skulle kunna nyttjas av våra verksamheter, säger Martin Berry, stabschef på kommunen.

Ett steg framåt är också den fordonsutredning som startats där man ser över hur de befintliga bilarna används i verksamheterna idag och vilka behov organisationen har framåt.

- Vi samlar data genom bilarnas digitala körjournaler, hur de används och i vilka sammanhang och hur långa sträckor. Först efter det kan vi börja titta på vilka alternativ som skulle passa och vilka långsiktiga investeringar detta skulle kräva. Skulle vi gå över till eldrivna fordon krävs till exempel en ordentlig utbyggnad av tillgängliga laddsstationer, eftersom vi i dagsläget bara har tre laddstolpar i kommunen, alla i innerstaden, säger Martin Berry.

Direkt efter eventet påbörjades en testperiod där hemtjänsten och hemsjukvården nu ska använda elfordon på prov i sin arbetsvardag.