EU-projekt ska främja nya former av företagssamverkan samtidigt som utsläppen av växthusgaser kan minskas

Genom att samverka kring resurs- och energiflöden kan företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till stora klimat- och miljönyttor. Region Östergötland, genom Energikontoret Östergötland, har beviljats EU-medel för ett projekt om cirkulär ekonomi och industriell samverkan som samtidigt kan minska utsläppen av växthusgaser. Vadstena kommun deltar tillsammans med flera andra av länets kommuner. 

Industrier med underutnyttjade energiflöden och restmaterial kan utgöra viktiga resurser för andra industrier i regionen. Om dessa flöden kan avsättas bättre finns det affärs- och klimatnytta att vinna. Syftet med projektet är att stimulera till ökad företagssamverkan, med målet att identifiera nya affärsmöjligheter genom att omvandla avfall till resurser i nya värdekedjor, som en del i att skapa en cirkulär ekonomi.

Projektinnehållet grundar sig på erfarenheter från forskningsprojekt inom området, genomförda vid Linköpings universitet. Nyckelaktörer i arbetet är de kommunala näringslivskontoren som ska förmedla kunskap till lokala verksamhetsutövare och skapa arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan. På detta sätt ska de offentliga aktörerna fungera som katalysatorer för skapandet av fler resurssamarbeten mellan företag. Samtidigt kan en ökad kännedom om befintliga resursströmmar bidra till att attrahera nya företag till en viss plats och även stimulera till nyföretagande.

– Genom projektet ser vi möjligheter att lokalt tillföra resurser och kompetens för näringslivets utveckling och samtidigt bidra till Vadstena kommuns mål om ökad tillväxt och hållbarhet, säger Jessica Hallros, verkställande direktör på Vadstena Turism & Näringsliv AB och näringslivsansvarig i Vadstena kommun.

Projektet är en del av det regionala tillväxtarbetet där ökad industriell och urban symbios spelar en viktig roll. Tekniska verken, Ragn Sells E.ON och Econova är andra stora aktörer som stöttar projektet.

Läs hela pressmeddelandet  från Energikontoret