Gågatan Storgatan gata

Extra stöd till det lokala näringslivet

Näringslivet har drabbats hårt till följd av coronaviruset. Många verksamheter märker redan av minskade intäkter och har tvingats till besparingar. Vadstena kommun vidtar liksom många andra kommuner åtgärder för att mildra konsekvenserna och stötta de lokala företagen.

Vadstena kommun vill hjälpa och stötta de lokala företagen.

- Vi ska vara praktiska och självklart göra så mycket vi kan från kommunens sida för att underlätta och möjliggöra för våra företagare små som stora, att ta sig igenom denna ekonomiska Corona-kris, säger Peter Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen ställer sig positiva till att hantera tillstånd, förfrågningar och markupplåtelser i dialog med berörda parter. Inom Vadstena kommun finns en vilja att hjälpa till och möjlighet att fatta snabba beslut. Dialog förs också med lokala företag om att fånga upp personal om kommunens behov tillfälligt ökar till följd av krisen. För att ha en beredskap om behovet skulle uppstå hänvisas både intresserade företag och privatpersoner till direktkontakt med bemanningsenheten alternativt till den utannonserade tjänsten om sommarvikariat på kommunens hemsida.

Inom Östergötland samverkar även kommunerna, regionen och övriga näringslivsfrämjande organisationer för att ge det lokala näringslivet bästa möjliga stöd under pågående kris. Via de samlade resurserna finns tillgång till experter inom olika områden. 

Fortsätt handla lokalt!

Vadstena kommun håller en nära dialog med företagarna och undersöker löpande behov och möjligheter till ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet. Men nu behövs också stöd från alla vadstenabor. Stötta näringslivet. Fortsätt handla lokalt och beställ hämtmat om du inte vill gå ut. Via länken nedan kan du se en samlad lista över vilka lokala restauranger som erbjuder hemleveranser.

 #stödlokalaföretag 

Ta del av hela listan för hemleveranser av mat