Förändrade avfallsavgifter återvinningscentralerna

Det har varit många turer kring avfallsavgifterna i Vadstena Motala sedan Vatten- och avfallsnämnden lade förslag till beslut under förra året. Frågan om avgifterna beslutades i Motala i måndags och i Vadstena tas beslut den 26 februari.

Rådande förslag innebär att företagare i fortsättningen ska betala 250 kronor per besök, oavsett antal besök, vid lämning av avfall till våra återvinningscentraler och att varje privathushåll efter sexton besök ska betala 250 kronor per besök. Det här förslaget ligger på kommunfullmäktiges ärendelista den 26 februari.

Bakgrunden till att taxan ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök.

– Den nya statistiken visar att vi tidigare har kalkylerat fel när vi satte företagstaxan till 4000 kr/år, då vi ser att den inte täcker kostnaden för det antal besök som företagen gör. Här lutar vi oss mot den lagstiftning som finns på området och som innebär att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild, säger Hanna Almérus (M) ordförande i vatten- och avfallsnämnden.

Vill få ner antalet företagsbesök

Återvinningscentralerna är i första hand till för kommunens privatpersoner. Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök. Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

Ett privathushåll kan få sitt trädgårdsavfall och även grovavfall hämtat av kommunen. Hämtningen medför en kostnad beroende på avfallets omfång och vikt.

Frågor om administration, exempelvis fakturering kring företagsavgifterna på återvinningscentralerna besvaras av tekniska serviceförvaltningens kundcenter, 0141-22 51 51, kundcenter@motala.se

 

Frågor och svar

F: Varför görs förändringen?

S: Bakgrunden till att taxan ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök.

Vi ser att den tidigare avgiften inte har täckt kostnaden. Lagstiftningen säger att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild.

F: När börjar de nya taxorna gälla?

S: Det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige den 26 februari. Den nya avgiften börjar gälla tidigast två månader efter kommunfullmäktiges beslut.

F: Hur mycket kommer det kosta?

S: Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralerna i Motala, Borensberg och Vadstena kommer att vara 250 kronor exklusive moms per besök och avgiftstaket försvinner. En begränsning om sexton fria besök per privathushåll per år införs på kommunens tre återvinningscentraler. Efter sexton besök är kostnaden 250 kronor per besök.

F: Vad är skillnaden jämfört med tidigare?

S: Skillnaden för företagare innebär att det tidigare taket på 4000 kronor, för den som har företagskort, tas bort. Företagare ska i fortsättningen betala 250 kronor oavsett antal besök. Skillnaden för privathushåll är att man efter sexton besök måste betala en summar på 250 kronor per besök.

F: Kan jag fortfarande använda mitt företagskort?

S: Du kommer kunna använda ditt företagskort på samma sätt som tidigare.

F: Finns det något jag kan göra för att minska mina kostnader utifrån mina besök?

S: Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök. Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

Ett privathushåll kan få sitt trädgårdsavfall och grovavfall hämtat av kommunen. Hämtningen medför en kostnad beroende på avfallets omfång och vikt.

F: Jag har väldigt mycket trädgårdsavfall. Kan kommunen hämta det vid min bostad?

S: Bor du i en större tätort kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat. Som trädgårdsavfall räknas löv, gräs, fallfrukt, ris och grenar som är mindre än två centimeter i diameter.

Du får då en trädgårdstunna på 190 liter som töms varannan vecka från april till november. Det kostar 750 kronor per säsong. Två kärl kostar 250 kr extra. Du kontaktar kundcenter för att beställa denna tjänst, 0141-22 51 51, kundcenter@motala.se

Tjänsten är tillgänglig i Motala, Vadstena, Borensberg, Fornåsa, Österstad, Nykyrka, Klockrike och Fågelsta. Se dina tömningsdagar genom att logga in på Mina sidor.

F: Kan jag få hjälp av kommunen med mitt grovavfall?

S: Du kan beställa hämtning av grovavfall från 350 kronor per gång och max två kubik enligt schema. Om mer än två kubik får kund betala 150 kr extra per kubik. Om du önskar hämtning en annan vecka än de schemalagda veckorna är kostnaden för de två första kubiken 1150 kronor plus 150 kronor för varje tillkommande kubik. Exempel på grovavfall är trädgårdsavfall, metallskrot, kylskåp och möbler. Kommunen hämtar allt grovavfall som kan greppas med en klo, förutom farligt avfall. Ingår säckar i det grovavfall som ska hämtas, ska de vara uppmärkta.  Här kan du se när vi hämtar grovavfall i ditt område.

F: Vart ska jag vända mig med mina frågor?

S: Frågor om administration, exempelvis fakturering kring företagsavgifterna på Tuddarp, besvaras av tekniska serviceförvaltningen Kundcenter, 0141-22 51 51, kundcenter@motala.se