industri rullband teknik näringsliv

Företagsträff med lunchföreläsning om personalförsörjning

Publicerad 2019-04-09

Vilja, ambition och lite djäklar anamma!

Sedan två år driver de fem kommunerna i västra Östergötland - Vadstena, Ödeshög, Motala, Mjölby och Boxholm - tillsammans med Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Västra Östergötland och Tillväxt Motala en verksamhet inom en överenskommelse genom Delegationen unga och nyanlända till arbete (DUA).

 

Projekt för stärkt kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen har två pågående projekt på temat kompetensförsörjning i samarbete med kommunerna på västra kanten.
För Vadstenas del handlar det om en företagsträff med lunch den 25 april och en kartläggning - kallad "Jobbanalysen" - av företagens framtida kompetensbehov som genomförs av arbetsmarknadsenheten (AME).

Den senare genomförs inom ramen för projektet JEMS - jobbspår, etablering, matchning och samverkan - som finansieras med medel från Tillväxtverket. 

På företagsträffen den 25:e erbjuds du möjlighet att ta del av Rättspsykiatriska regionkliniken och Sulzers egna upplevelser och lösningar på sina personalbehov. Du får även möjlighet att lyssna på Skill som berättar om sitt integrationsprojekt "Ökad mångfald i industrin".

Näringslivet, samverkanspartners och andra intressenter bjuds därmed in till nedanstående träff våren 2019:

Vadstena Klosterhotellet 25/4 kl 11.30–13.30
Välkommen att äta en god lunch och ta del av Rättspsykiatriska regionkliniken och Sulzers egna upplevelser och lösningar på sina personalbehov. Du får även möjlighet att lyssna på Skill om integrationsprojektet ”Ökad mångfald inom industrin”.

Anmäl dig här!

Anmälan ska vara inne senast 11/4.