Uppdaterad information om Coronaviruset, covid-19

Vadstena kommun följer händelseutvecklingmen av det nya coronaviruset, covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förbereda oss och förhindra samt hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. 

2020-03-13: Region Östergötland har nu bekräftat 11 fall av corona i länet.

2020-03-12: 

Folkhälsomyndigheten ser ingen allmän smittspridning i hela landet av det nya coronaviruset, men risknivån har ändå höjts (2020-03-10) och bedöms nu till mycket hög risk för samhällsspridning. Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Den nya riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Läget i Östergötland
Totalt har nu sju fall av det nya coronaviruset covid-19 bekräftats i Östergötland. I samtliga fall handlar det om personer som återkommit från resor i Italien och Österrike. Ingen av de berörda är allvarligt sjuk och samtliga befinner sig i hemmet.

Region Östergötland har ökat sin beredskap och har gått upp i en så kallad regional sjukhusledning för att ytterligare på bästa sätt kunna förbereda länet för att hantera en eventuell smittspridning. I dagsläget finns inga tecken på att vi har en smittspridning inom länet.

Det finns ett långsiktigt fokus och en väl fungerande samverkan mellan länets alla kommuner, Länsstyrelsen och region Östergötland. Vi arbetar tillsammans för att utbyta kunskap, analysera och samordna våra insatser för att på bästa sätt hantera utvecklingen av situationen. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan komma att anpassas efter det rådande läget i länet. Det är Region Östergötland och smittskyddet som i så fall gör en sådan bedömning.

Aktuella reserekommendationer från UD
Utrikesdepartementet har nu utökat sina reserekommendationer till att omfatta även vissa delar av Österrike och avråder nu från resor till vissa delar av Österrike

Är du frisk kan du vara i skolan och på jobbet
I Vadstena kommuns förskolor och skolor följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar hänsyn till rådande förutsättningar i länet. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperppektiv, i dagsläget ingen anledning till att friska elever ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller personal och medarbetare.  Är du däremot sjuk ska du stanna hemma tills du är helt frisk igen.

Hjälp till att skydda de äldre och sjuka 
Gruppen äldre och sjuka hör till de mest utsatta. Tänk på dem och utsätt dem inte för onödig smitta. Avstå från besök om du känner dig krasslig och sjuk. 

Arbetar du inom äldreomsorg och vård av äldre ska du inte heller gå till jobbet om du är sjuk. 

 

Kontakta Vårdguiden 1177 om du misstänker smitta

Du som under de senaste 14 dagarna varit i något av de områden där smittspridning är konstaterad ska vara uppmärksam på tidiga influensaliknande symptom som feber, torrhosta eller andningsbesvär. Du bör inte bege dig direkt till en vårdmottagning, utan istället kontakta Vårdguiden, på telefonnummer 1177, för rådgivning. 

Förebygg smitta genom att tvätta händerna ofta och noggrannt och hosta eller nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Stanna hemma när du är sjuk. 

113 13 svarar på frågor

För att undvika extra belastning på Vårdguiden 1177 uppmanas du som inte behöver sjukvårdsrådgivning ringa  det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på allmänna frågor om covid-19. Tjänsten är öppen dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Samlad information från flera myndigheter finns också på webbplatsen krisinformation.se

Undvik onödig ryktesspridning - dela endast bekräftad information

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och sakling information och följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och onödiga spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. 

 

Myndigheters information om covid-19

Information om förbud för allmänna sammankomster
Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 500 deltagare.

På Polisens webbplats kan du läsa om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar 

På regeringens webbplats finns förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Information från Folkhälsomyndigheten

Information från Krisinformation.se

Översiktlig information från ansvariga myndigheter

Information från Region Östergötland