Kommunerna går ihop och förvärvar bredbandsbolaget VÖKBY Bredband AB

Kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre förvärvar bredbandsbolaget VÖKBY Bredband AB. Idagsläget innebär det ingen förändring för kommuninvånarna, men på sikt kommer det göra det möjligt för fler tjänsteleverantörer att ansluta sig och ge företag och invånare fler valmöjligheter.

VÖKBY Bredband bildades 2003 när fem kommuner (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre) gick ihop för att möta kommunernas ökade behov av pålitligt och modernt Internet. Bolaget fick då i uppdrag att förvalta och förse kommunernas invånare med fiberanslutning. I Vadstena kommun är det idag VÖKBY Bredband AB som levererar tjänster via  fibernätet.

I dagsläget innebär den nya ägarkonstellationen ingen förändring för kommuninvånarna, men det kommer att göra det på sikt.

-Kommunernas ambition är att ge våra invånare bästa möjliga tillgång till olika bredbandstjänster. Den här förändringen möjliggör för andra tjänsteleverantörer att ansluta sig och ge företag och invånare fler valmöjligheter för olika bredbandstjänster, säger Peter Karlsson (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Förslaget att VÖKBY Bredband AB nu ska bli ett helägt kommunalt bolag antogs på kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari. Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige den 26 februari.

Tillträde sker den 4 mars förutsatt att positivt beslut tas i kommunfullmäktige i samtliga kommuner.

 

Läs mer om bredbandsnätet i Vadstena