Miniräknare budget ekonomi bidrag pengar

Ny kontaktväg för konsumentvägledning

Publicerad 2019-08-22

Vadstena kommun har tidigare, genom samarbete med Motala kommun, kunnat att ebjuda dig som kommunmedborgare tjänsten konsumentvägledning. Avtalet för detta samarbete har nu löpt ut och i väntan på en ny lösning hänvisar vi tills vidare till Konsumentverkets tjänst "Hallå konsument", Konsumentverket och ARN. 

Här kan du hitta mer information och få råd och stöd:

Hallå konsument

Hallå konsument är en upplysningstjänst för konsumenter. På webbplatsen finns all konsumentinformation samlad och du kan läsa om vilka rättigheter du har som konsument, få tips inför ett köp och vad du gör efter ett köp när något har gått fel. Via webbplatsen kan du komma i kontakt med deras vägledare och ställa frågor om bland annat köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbara val.

Konsumentverket

På Konsumentverkets sida finns information om myndighetens arbete och uppdraget att bidra till att konsumenter blir mer medvetna och säkra.

Allmänna reklamationsnämnden – ARN

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar många typer av konsumenttvister. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Beslutet är sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer beslutet. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad.