Markanvisning Södra Drottningmarken

Publicerad 2019-04-12

Anvisningen är avslutad!

Här kan du läsa vilka byggherrar som tilldelats mark.