konsert

Max 50 personer tillåts på allmänna sammankomster

Regeringen har skärpt evenemangsförordningen som ytterligare en åtgärd för att bromsa smittspridningen. Från och med den 29 mars gäller max 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Den skärpta förordningen ska tillämpas för alla typer av tillställningar. Den införs för att ytterligare dämpa smittspridningen av coronaviruset.

Regleringen gäller inte förskolor, grundskolor, arbetsplatser, restauranger, varuhus, gym eller kollektivtrafik. 

Den som ändå arrangerar en sammankomst för fler än tillåtet antal riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Förbudet gäller tills vidare och tills annat beslut meddelas. Förbudet gäller över hela Sverige.

Vad är en allmän sammankomst respektive offentlig tillställning?

Mer information från regeringskansliet.