Nu är det mätsäsong för radon!

Publicerad 2018-10-08

Mellan 1 oktober och 30 april är det mätsäsong för radon.

Du bör mäta radon i din bostad om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen eller om du:

  • köper ett hus
  • bygger om ditt hus
  • ändrar ventilation eller uppvärmningssystem
  • bygger ett nytt hus
  • misstänker eller vet att huset ligger i ett område med höga halter markradon eller om huset är byggt med blåbetong.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Gasen varken syns eller luktar, så därför behöver man mäta med hjälp av dosor som enkelt placeras ut i bostaden.

Mer information om radon och hur mätning går till hittar du på vår sida om radon http://www.vadstena.se/Startsida/Miljo-och-halsa/Halsoskydd/Inomhusmiljo/Radon/

och på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon

Om det visar sig att radonvärdena i ditt hus är över 200Bq/m3 så har du möjlighet att söka bidrag för sanering. Läs mer hos Boverket:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/villaagare-mat-radonhalten-och-sok-radonbidrag-om-det-behovs/