Nya allmänna råd för serveringsställen

Publicerad 2020-11-03

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar.

Beslutet innebär att ett sällskap som får sitta vid samma bord begränsas. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Råden gör det också tydligare vilka åtgärder serveringsställen bör vidta för att förebygga trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Läs de detaljerade råden på Folkhälsomyndighetens sida

Läs mer om råden och om hur kommunens tillsyn görs