Nya allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset

För att ytterligare dämpa smittpridningen av coronaviruset och covid-19 stramar Folkhälsomyndigheten nu åt de allmänna råden och betonar starkt att var och en i Sverige har ett personligt ansvar för att förhindra spridning, privatperson som verksamheter.

 

Enligt de nya allmänna råden bör större sociala sammanhang undvikas, även privat,  och personer över 70 år måste vara särskilt försiktiga. Syftet är naturligtvis att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Stanna hemma vid minsta symptom, håll fortsatt god handhygien och håll avstånd till andra. Avstå från alla onödiga resor.

Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Dessa allmänna råd gäller året ut.

Var rädd om dig och alla andra.

Gå till råden: Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smittspridning 

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina råd och rekommendationer. Håll dig uppdaterad.