ett bättre vadstena publikt formulär

Nu blir det enklare att lämna förslag, synpunkter och felanmäla

Nu lanserar vi vårt nya digitala synpunkthanteringssystem. Systemet ersätter de tidigare medborgarförslagen och har fått namnet Ett bättre Vadstena

Det nya systemet ger en förenklad och förbättrad service både till vadstenabor och till besökare. Det erbjuder fler och snabbare vägar in till kommunen för att anmäla brister i närmiljön, lämna synpunkter och förslag eller ställa en fråga till politiker. Med de tidigare medborgarförslagen var det endast folkbokförda i kommunen som kunde lämna förslag. De digitala ingångarna gör det även mer tillgängligt och inlämnaren kan själv välja den ingång som känns mest bekväm att använda. Via appen och webbformuläret kan den som felanmäler bifoga bilder, och på den interaktiva kartan går det också att se om någon annan hunnit före med att anmäla samma fel.

- Med det nya systemet vill vi öka vårt medborgarfokus och möta de behov och de förväntningar våra medborgare har på oss. Våra invånare är ofta snabba med att uppmärksamma fel och brister ute i närmiljön och nu får vi möjligheter att åtgärda dem snabbare. Det är tillsammans vi skapar ett bättre Vadstena, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Andra vägar in
Parallellt med de digitala ingångarna finns det fortfarande andra vägar att nå kommunen med synpunkter, förslag och frågor till politikerna. Det går till exempel alltid att ringa in, eller lämna synpunkter vid ett besök i kommunhusets reception eller på InfoCenter på Storgatan. Det går också bra att fylla i och skicka in pappersblanketten Ett bättre Vadstena; förslag, synpunkter och felanmälan. Den finns att hämta här på webbplatsen.

Snabbare återkoppling
Oavsett på vilket sätt felanmälan eller synpunkten kommer in till kommunen så läggs ärendet sen in i det digitala systemet och varje ärende kopplas till en ansvarig handläggare som ser till att det åtgärdas. Om inlämnaren väljer att få återkoppling på sitt ärende – via sms eller e-post – så får hen en bekräftelse när ärendet registrerats, liksom när det är åtgärdat. Återkopplingsprocessen blir därmed avsevärt mycket snabbare och tydligare. 

--------------------------------------------------------

FAQ Frågor och svar

Varför införs ett nytt synpunkthanteringssystem?
Vadstena kommun strävar efter att kunna möta de behov och förväntningar som kommuninvånarna har och kunna erbjuda enklare och bättre service. Det nya systemet erbjuder fler valmöjligheter och gör det enklare både för invånare och besökare att snabbt komma i kontakt med kommunen för att göra en felanmälan, lämna synpunkter och förslag, samt ställa en fråga till politiker. Återkopplingsprocessen förbättras också och inlämnaren får snabbare svar. 

Hur fungerar det nya systemet?
Det nya systemet är digitalt och erbjuder flera vägar in för kommuninvånare och besökare att snabbare komma i kontakt med kommunen för att lämna förslag synpunkter och att göra felanmälan.  

Varje inkommen synpunkt, förslag eller felanmälan läggs som ett ärende i systemet och kan sen enklare spåras och följas. Ärendet skickas direkt till berörd förvaltning som sen snabbare kan åtgärda bristerna.

Den som lämnar in en synpunkt eller ett förslag kan välja den ingång som man känner sig bekvämast med att använda. Om inlämnaren väljer att få återkoppling på sitt ärende- via sms eller e-post, så får hen en bekräftelse när ärendet registrerats, liksom när det är åtgärdat.  Den som använder appen eller webbformuläret kan även bifoga bilder till sitt ärende.

Finns det andra vägar in för den som inte vill använda de digitala ingångarna?
Det går naturligtvis bra att lämna sina synpunkter och förslag även på andra sätt, till exempel genom ett besök eller ett telefonsamtal. Det går också fortsatt bra att använda pappersblanketten Ett bättre Vadstena; förslag, synpunkter och felanmälan. Den finns att hämta på webben eller som utskrift på InfoCenter och i kommunhuset. Oavsett på vilket sätt ett ärende kommer in läggs den in i systemet och varje ärende kopplas till en ansvarig handläggare som ska  se till att det åtgärdas.

När lanseras det nya systemet?
Den 2 mars. Då hålls också ett prova-på-tillfälle för kommuninvånarna på InfoCenter, kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om det nya synpunktshanteringsförslaget? 
Medborgarservice; 0143-150 00 eller via e-post vadstena.kommun@vadstena.se

Hur gör jag för att lämna förslag, synpunkter eller felanmäla något?

Digitala ingångar:

Kommunens webbplats, www.vadstena.se/ettbattrevadstena

Använd appen Ett bättre Vadstena. Finns att ladda ner från Google Play eller Appstore.

Andra ingångar:

Ring eller besök oss. Telefon: 0143-150 00. Adress: Klosterledsgatan 35. Se öppettider.

Använd pappersblanketten Ett bättre Vadstena; förslag, synpunkter och felanmälan som finns på webben och på InfoCenter och i kommunhuset.