Ombyggnaden av gamla genomfarten

Publicerad 2020-10-28

Arbetet med ombyggnaden av gamla genomfarten har nu kommit fram till korsningen Skänningevägen/Margaretavägen. Det gör att framkomligheten i korsningen är begränsad.

Dessutom kommer busstrafiken från och med fredag 30 oktober att gå Hovsvägen - Engelbrektsgatan istället för gamla genomfarten och busshållplatserna vid brandstationen flyttas runt hörnet, in på Engelbrektsgatan. Östgötatrafiken informerar med skyltar.