Åvc Vadstena

Så tar du hand om ditt avfall

Har du koll på ditt avfall? Trädgårdsavfall, grovavfall, hushållsavfall, farligt avfall, elektronikavfall etc. Du kan vara lugn - Motala och Vadstena kommuner hjälper dig i avfallsdjungeln. Vi erbjuder hushåll och företagare flera möjligheter att hantera sitt avfall.

Beroende på vilken typ av material du behöver hantera och om du gör det som privatperson eller företagare, finns det flera möjligheter till avfallshantering. Som företagare kan du exempelvis hyra en container av privat aktör, medan privathushållen via avfallsenheten och mot en avgift kan beställa hämtning av grovavfall från sin tomt. Såväl privathushåll som företagare kan själva väga in sitt material på Tuddarps avfallsanläggning och betala för enskilda avfallsslag. Det gäller även för de som bor och verkar i Vadstena kommun. För vissa produkter som omfattas av producentansvar kan man också lämna tillbaka förbrukade produkter till den leverantör som en gång sålde dem.

På de båda kommunernas hemsidor och i appen Motala kommun vatten- och avfall finns mer information, exempelvis om vad som skiljer olika typer av avfall åt, om vår nya avfallstaxa, om hur inpasseringssystemet fungerar och vilka andra möjligheter som finns för avfallshantering. Där har vi även svarat på de vanligaste frågorna som handlar om avfall.

Nyheter kring avfallshantering

Från den 1 maj gäller nya avfallsavgifter för besök till återvinningscentralerna. Varje privathushåll har sexton fria besök per år och betalar därefter 250 kronor inklusive moms per besök. Ett företagsbesök till återvinningscentralen kostar 250 kronor exklusive moms.

Nytt inpasseringssystem

Återvinningscentralerna i Motala, Vadstena och Borensberg har numera ett inpasseringssystem med bommar. I Vadstena och Borensberg börjar systemet att testköras i april, utan debitering. Återvinningscentralerna är öppna för fordon upp till 3,5 ton. Man kan lämna max tre kubikmeter avfall per tillfälle. Avfallet ska sorteras enligt skyltning och anvisningar från personalen.                                      

Privatpersoner kommer in på området genom att registrera sitt körkort. Privatpersoner behöver inte registrera sig i förväg utan det räcker att ha med sig körkortet till återvinningscentralen.

Företagare behöver ett företagskort för att komma in till återvinningscentralen. Det första kortet ingår i företagets abonnemang och därefter kostar det 500 kronor exklusive moms per kort. Kontakta personalen vid bommen så får du hjälp med ett nytt kort.

Frågor? Du som har frågor kan ställa dem till tekniska serviceförvaltningens kundcenter, telefonnummer 0141-22 51 51 eller mejla kundcenter@motala.se .