Sallad mat

Sanktionsavgift vid oanmäld livsmedelsverksamhet - viktig information till dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet.

Publicerad 2019-06-10

Från och med den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen. Förändringarna påverkar dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet.

Precis som förut ska du, senast två veckor innan du startar, registrera din verksamhet hos kommunens miljöavdelning. Gör du det berörs du inte av förändringen!

Om du efter den 1 januari 2019 har startat eller startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos oss, kan du få betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor.

Om du tar över en verksamhet utan att meddela oss, riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Beslutet kan överklagas.

Registrering eller ändringar av din livsmedelsverksamhet skickar du till kommunens miljöavdelning