Serveringstillstånd till sommaren?

Publicerad 2019-03-27

Tillståndsprövningen kan under våren ta lite längre tid än vanligt. Lämna in din ansökan så snart som möjligt om du vill ha beslutet till sommaren. För 2019 gäller att ansökan skall vara komplett senast tisdagen den 30 april för att servicegarantin skall gälla. Gäller tillstånd under juni/juli.

För tillstånd som skall starta efter sommaren  räcker det med att komplett ansökan inkommit 1 juni.

KONTAKT

Alkoholhandläggare
Telefon: 0141-22 50 00

Ansökningar i Vadstena kommun handläggs av alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala